CONFERINȚĂ TEMATICĂ - Pr. Rus Cosmin


CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

1. Recunoașterea europeană a meritelor și contribuției culturale , politice și diplomatice a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.

2. Însușiri intelectuale și morale ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.

3. Educația culturală, inteligența și formația politică a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu în slujba unității poporului român.

GENERIC: "Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni"


Descarcare document
CONFERINTA_pr_Rus_Cosmin.pdf

CONFERINȚĂ TEMATICĂ - Pr. Dr. Ionel Chira


CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

"Contextul geopolitic, social, cultural și religios la urcarea pe tron a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (29 octombrie 1688)"

GENERIC: "Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni"


Descarcare document
CONFERINTA_pr_dr_Chira_Ionel.pdf

CONFERINȚA TEMATICĂ - Pr. Mureșan Dan

CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

"Taina Sfintei Spovedanii"

Generic:
"Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral

" SFÂNTA SPOVEDANIE:

5.Diferențe confesionale cu privire la Taina Spovedaniei.

6.Inovații și încălcări ale normelor liturgice și canonice privind Taina Spovedaniei:
- graba și neatenția preotului la spovedania credinciosului (mai ales în ajunul marilor praznice); lipsa de tact, prudență, înțelepciune, măsură și echilibru în scaunul de spovedanie; excesul de iconomie sau de acrivie în aplicarea epitimiei, fară a se ține seamă de rolul tămăduitor al acestora și de folosul duhovnicesc pe care trebuie să-1 aducă spovedania; practicarea mărturisirii comune (mai ales a copiilor de peste 7 ani sau când fiecare își spune păcatele în gând fară a fi auzite de duhovnic); încălcarea secretului spovedaniei; schimbarea deasă a duhovnicului, fară încuviințarea sa; spovedania interesată (căutarea unui duhovnic lesne iertător) și spovedania incompletă/falsă (mărturisirea parțială a păcatelor la un duhovnic sau altul); lipsa rugăciunii și a examenului de conștiință înaintea spovedaniei; lipsa epitimiei la încheierea spovedaniei, ca mijloc de îndreptare și de întărire pe calea virtuții.

7.Rolul Tainei Spovedaniei în pastorația individuală a credincioșilor:
- mijloc de exercitare 3 a misiunii preotului de slujitor, învățător și îndrumător spiritual al credincioșilor.

8.Roadele duhovnicești ale spovedaniei:
- redobândirea stării de curăție primite la botez; eliberarea de pedeapsa pentru păcat și redarea nădejdii în viața veșnică, sprijin și călăuzire pe calea sporirii în virtute; ndescoperirea dreptei viețuiri prin pocăință; mijloc de vindecare de păcat, de înnoire sufletească și de integrare în coinuniunea Bisericii, sfințirea vieții și dobândirea bucuriei învierii; împăcarea și refacerea comuniunii cu Dumnezeu, izvorul Bucuriei.

Pr. MUREȘAN DAN
Parohia Ponița


Descarcare document
Conferinta MARTIE 2014 - pr Muresan Dan _Ponita_ Sfanta Spovedanie 2.pdf

CONFERINȚĂ TEMATICĂ - Pr. BOTOFAN FLORIN


CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

"Sfânta Spovedanie - Taină a Bisericii"

Generic:
"Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral"

SFÂNTA SPOVEDANIE:

2. Spovedania ca Taină a Bisericii și ca act de renaștere spirituală: pocăință; penitență; mărturisire sau spovedanie; al doilea botez; iertare sau dezlegare; punte de scăpare; împăcare; reintegrare în comuniunea Bisericii.

3. Elementele constitutive ale Tainei Spovedaniei: căința (părerea de rău) sinceră, întreagă și de bună voie pentru păcatele săvârșite, unită cu hotărârea fermă de a începe o viață nouă; mărturisirea păcatelor înaintea duhovnicului; dezlegarea (iertarea) păcatelor primită de la Hristos prin duhovnic sau oprirea (amânarea) de la Sfânta împărtășanie în scopul îndreptării și însănătoșirii morale a penitentului; îndeplinirea canonului de pocăință (a epitimiilor) primit de la duhovnic.

4. Taina Spovedaniei sub aspect dogmatic-moral și liturgic:

a) Săvârșitorul Tainei Spovedaniei: în chip nevăzut, Hristos Domnul, iar în chip văzut, arhiereii, precum și preoții duhovnici, care au primit prin hirotesie puterea de a lega și dezlega păcatele.

b) Primitorul Tainei Spovedaniei orice membru al Bisericii (cleric, monah, mirean) împovărat de păcate și care dorește iertarea de acestea și împăcarea cu Dumnezeu.

c) Timpul spovedaniei, ca obligație personală, de fiecare dată când credinciosul se simte împovărat de păcate, se căiește și dorește iertarea păcatelor; ca obligație obștească, legat de primirea Sfintei împărtășanii, cel puțin în cele patru mari posturi de peste an; copii până la 7 ani pot primi Sfânta împărtășaniei fară spovedanie.

d) Locul spovedaniei'. în biserică, în fața icoanei Mântuitorului Hristos, Care primește pocăința și iartă păcatele, preotul fiind doar martor. In cazul bolnavilor și a celor privați de libertate, spovedania se oficiază în locurile în care aceștia se află (acasă, spital etc.).

Pr. BOTOFAN FLORIN
Parohia Peceiu


Descarcare document
Sfanta Taina a Spovedaniei_pr_Botofan_Florin_Peceiu.pdf

CONFERINȚĂ TEMATICĂ - Pr. GHIRAN DANIEL-COSMIN


CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

"Sfânta Spovedanie sub aspect biblico-patristic"

Generic:
"Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral"

SFÂNTA SPOVEDANIE
1. Prezentare biblico-patristică:

a) Pocăința sau mărturisirea păcatelor în Sfânta Scriptură, prefigurare în Vechiul Testament (modele de pocăință, pocăința individuală și pocăința colectivă, propovăduirea pocăinței) și realitate în Noul Testament (Hristos a instituit și a săvârșit Taina Spovedaniei; Hristos a împărtășit darul vindecării odată cu iertarea păcatelor; Hristos le-a dat Apostolilor și ucenicilor săi puterea de a ierta păcatele deodată cu instituirea Tainei Preoției; mărturisirea păcatelor în propovăduirea Sfinților Apostoli).

b) Pocăința sau Taina Spovedaniei în perioada patristică. Sfinții — mari dascăli ai pocăinței și rugători pentru cei ce se luptă cu păcatul sau se curăță de el prin pocăință.

c) Sensurile si semnificațiile Tainei Spovedaniei în teologia și spiritualitatea ortodoxă contemporană.

d) Taina Spovedaniei ca mijloc de vindecare spirituală și apropiere de Dumnezeu într-o lume secularizată.

Pr. GHIRAN DANIEL-COSMIN
Parohia Nușfalău -


Descarcare document
Conferinta IANUARIE 2014 - pr Ghiran Daniel-Cosmin _Nusfalau_ Sfanta Spovedanie - Prezentare biblico-patristica.pdf

CONFERINȚĂ TEMATICĂ - Pr. IOAN IACOB

CONFERINȚĂ TEMATICĂ:

"Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative și social-filantropice a Sfinților împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane"

Pr. IOAN IACOB (Parohia Marca) - OCTOMBRIE 2013


Descarcare document
Conferinta OCTOMBRIE 2013 - pr Iacob Ioan _Marca_ Actualitatea politicii religioase,sociale....pdf
Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro