Monografia Protopopiatului Ortodox Român Șimleu Silvaniei

Monografia Protopopiatului Ortodox Român Șimleu Silvaniei

= Protopopiatul Șimleul Silvaniei de la 1948 la 2013 =


Biserica Ortodoxă Română și-a căpătat ”Legea” și statutul de organizare la 6 mai 1925, an în care este înființat și Patriarhatul.

“Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române”, care, fiind religia majorității românilor este biserică dominantă în Statul Român”, a fost votată de către Senatul României la 24 martie 1925 și de Adunarea Deputaților la 3 aprilie și a fost promulgată prin Decretul nr.1.402/1925.

Era întocmită pe baza textului din “Statutul organic” al mitropolitului Andrei Șaguna (1868) și introducerea principiului constituțional reprezentativ în organizarea bisericească. Prin lege toate părțile constitutive ale Bisericii (parohii, protopopiate, mănăstiri, episcopii și mitropolii) se bucurau de personalitate juridică de drept public.

Anul 1948 aduce schimbări însemnate în Organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Apare o nouă “Lege pentru regimul general al cultelor” și un nou “Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.”

Principiul fundamental este cel al unității dogmatice, de cult și canonice cu Biserica Ecumenică a Răsăritului, însoțit de alte două principia de aceeași mare însemnătate:al autocefaliei și autonomiei.

În Sălaj, după eliberare, în toamna anului 1944, lucrurile nu reintră pe făgașul normal, mai ales pentru greco-catolici, care erau majoritari în Sălaj. Raporturile acestei biserici, ca peste tot în Ardeal, cu noua putere politică, cunosc un proces de continuă deteriorare, biserica română unită nu mai poate să revină la statutul și starea de drept și de fapt de dinainte de 1940, iar în decembrie 1948, prin opera guvernului comunist, este desființată.

Din anul 1968, după nouă împărțire administrativ-teritorială a țării pe județe, Sălajul intră sub jurisdicția Episcopiei Oradei, cu două protopopiate: Zalău și Șimleu Silvaniei.

Protopopiatul Ortodox al Șimleului s-a înființat în anul 1948, în urma desființării Vicariatului greco-catolic cu jurisdicția peste fostele parohii greco-catolice din zonă. Sediul protopopiatului funcționează până în luna iulie 2007 în clădirea fostului Vicariat greco-catolic din Șimleu-Silvaniei, pe strada Dunării (1 Decembrie 1989) nr. 51.

Începând cu luna iulie 2007 sediul se mută în Complexul Parohial de la Parohia Ortodoxă nr. 1 din Șimleu Silvaniei.

Primul protopop a fost preotul Vasile Inghiș, fost preot la parohia Cosniciu de Jos (originar din Vad, de lângă Dej), care a păstorit între anii 1948-1953. Din anul 1953 este numit protopop de Beiuș, lucrând până în 1968, când, pensionându-se, se reîntoarce la Șimleu Silvaniei, unde vrea casă parohială.

Urmează la conducerea protopopiatului Chișiu Grațian, care după câțiva ani este închis (vândut de soția sa securității) în care perioadă, rămas fără titular, protopopiatul este condus, câteva luni, de preotul Ciolănescu Dumitru de la Parohia Porți și apoi de un preot din Moldova, titular la parohia Bădăcin.

Din luna noiembrie 1959 este numit protopop preotul Negroiu Ioan din Lunca Sprie (Bihor), care păstorește până în luna septembrie 1971, când este numit consilier economic la Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

De la 1 septembrie 1971, protopiatul este condus de preotul Tăut Victor, secretar de ședință de la 1 mai 1970, iar de la 1 august 1971 secretar de birou la protopiat. La 1 noiembrie 1972 este numit “protopop provizoriu” cu toate drepturile depline ale unui protopop. Acesta face naveta de la parohia Derșida până la 1 noiembrie 1972, când se mută cu familia la Șimleu Silvaniei, primind numirea deplină de protopop. Deși făcea naveta, a construit casa parohială în parohia Derșida, îndeplinea la protopopiat toate posturile biroului: protopop, contabil, secretar și om de serviciu, fiind plătit cu salariul de secretar în lunile septembrie-decembrie 1971 (663 lei), iar de la 1 ianuarie 1972, ca protopop cu suma de 2.200 lei.

Protopopul Victor Tăut, a condus protopopiatul timp de 34 ani și 6 luni, fiind cel mai longeviv protopop din zonă (fiind numit protopop la 30 de ani și 6 luni) până la pensionarea pentru limita de vârstă.

Urmează, cu 1 iunie 2006, la conducerea Protopopiatului Ortodox al Șimleului, preotul Coste Alexandru, originar din Bădăcin, paroh al Parohiei Ortodoxe Iaz, care conduce protopopiatul vreme de 11 luni.

La data de 24 aprilie 2007 este numit în funcția de protopop preotul Vasile Boșca de la Parohia Șimleu Silvaniei nr.1, care este reconfirmat în funcție la data de 16 aprilie 2008, pe un mandat de 4 ani, la 2 zile de la întronizarea Preasfințitului Petroniu Florea ca episcop al nou-înființatei Episcopii a Sălajului, schimbările majore petrecute în viața bisericească din Sălaj aducând un suflu nou de prospețime și elan în rândul preoțimii sălăjene.

După expirarea mandatului, începând cu data de 24 aprilie 2012, în funcția de protopop al Șimleului este numit, pe o perioadă de 4 ani, tânărul preot Dan Haiduc, preot paroh la Parohia Horoatu Crasnei.

În componența Protopopiatul Șimleu Silvaniei intră în 1948 treizeci de parohii, iar din martie 1968 trec la acest protopopiat și parohiile din Zona Crasnei, în număr de 12, cu filiile lor, care au aparținut până atunci de Protopopiatul Zalău.

Astăzi, Protopopiatul Șimleu Silvaniei este alcătuit din 65 de parohii (dintre care 1 vacantă), 2 mănăstiri, 1 schit și 1 biserică militară:
1. Aleuș - preot Sîrca Nicolae
2. Ban - preot Pop Pavel
3. Bădăcin - preot Blaga Dumitru
4. Bănișor - preot Câmpean Augustin
5. Bic - preot Boșca Dănuț
6. Bobota - preot Ardelean Vasile
7. Boian – preot Csordaș Teodor
8. Câmpia Sălaj - preot Toma Ovidiu-Cristian
9. Cehei - preot Vancea Adrian
10. Cerîșa - preot Gligor Marian
11. Chieșd - preot Supuran Ovidiu
12. Cizer - preot Pojar Ananie
13. Cosniciu de Jos - preot Medeșan Adrian-Pavel
14. Cosniciu de Sus - preot Pop Vasile-Dorel
15. Crasna - preot Chiș Nicolae
16. Criștelec - preot Boldea Ștefan
17. Derșida - preot Iancău Viorel
18. Doh - preot Tulbure Dorel
19. Drighiu - preot Mateș Traian
20. Fizeș - preot Neaga Sorin-Vasile
21. Giurtelec - preot Breazdău Gheorghe
22. Halmășd - preot Ardelean Gavril
23. Horoatu Crasnei - preot Haiduc Dan (protopop)
24. Hurezu - preot Dângă Marius-Tănasie
25. Huseni - preot Cobzaș Nicolae
26. Iaz - preot Coste Alexandru (fost protopop)
27. Ip - preot Marian Ioan
28. Lazuri - preot Ember Radu
29. Măeriște - preot Păcurar Viorel
30. Mălădia - preot Furdui Claudiu-Ionuț
31. Mal - preot Avram Zaharie
32. Marca - preot Iacob Ioan
33. Marin - preot Ardelean Petru-Lucian
34. Moiad - preot Sabou Iulian
35. Nușfalău - preot Ghiran Daniel-Cosmin
36. Pecei - preot Pușcaș Mihai
37. Pericei - preot Moca Silviu
38. Plesca - preot Botofan Florin
39. Plopiș - preot prof. dr. Chira Ionel
40. Ponița - preot Mureșan Dan
41. Petenia - preot Pușcaș Mihai
42. Porți - preot Petre Călin
43. Preoteasa - preot Popiț Dan-Claudiu
44. Pria - preot Gudea Ștefan
45. Pusta - preot Rus Cosmin
46. Recea - preot Pop Miron
47. Sâg - preot Lazăr Flavius
48. Sălăjeni - preot Hosu Florin
49. Sîrbi - preot Șandor Sorin-Florin
50. Sărmășag - preot Pinju Ionel
51. Sici - preot Neica Ciprian
52. Sighetu Silvaniei - preot Naghi Cosmin-Marian
53. Stârciu - preot Onica Florian
54. Subcetate - preot Lazar Cosmin-Cătălin
55. Șumal-Camăr - vacantă
56. Șeredeiu - preot Alb Florin
57. Șimleu Silvaniei I - preot Boșca Vasile (fost protopop)
- preot Pădurean Ioan
- diacon Boșca Ciprian (secretar)
58. Șimleu Silvaniei II - preot Crișan Cristian
59. Șimleu Silvaniei III - preot Taloș Ioan
60. Șimleu Silvaniei (spital) - preot Pop Mircea
61. Tusa - preot Vereș-Pop Călin
62. Valcău de Jos - preot Blaga Lucian
63. Valcău de Sus - preot Cristea Lucian
64. Vârșolț - preot Moșincat Florin
65. Zalnoc - preot Băbuț Dan-Grigore
66. Unitatea Militară - preot Crâșmaru Ioan-Adrian
67. Mănăstirea Bic - stareța Lupou Maria
- duhovnic protos. Pimen Rus
68. Mănăstirea Bobota - stareț Mina Pletosu
69. Schitul Marca - locțiitor egumenă Roșan Minodora.

Secretari la Protopopiatul Ortodox Șimleu Silvaniei au fost: preot Jurjan Gheorghe (1972-1975); preot Părău Vasile (1975-1988)-emigrat în S.U.A; preot Brazdău Gheorghe (1999-2002); preot Crâșmaru Ioan (2002-2004), care la 01.04.2004 este numit preot militar.

În perioada 1 august 2006 – 31 martie 2008 postul de secretar este ocupat de tânărul Boșca Ciprian, absolvent al Facultății de Teologie, care, fiind hirotonit diacon chiriarhal la data de 04 octombrie 2007, este numit, începând cu 1 aprilie 2008 secretar eparhial al nou-înființatei episcopii a Sălajului. Cu aceeași dată (1 aprilie 2008) secretar al Protopopiatului Șimleu Silvaniei este numit preotul Gorgan Stelian de la Parohia Moiad.

La 1 iulie 2008, diaconul Ciprian Boșca revine pe postul de secretar la Protopopiatul Șimleu Silvaniei, unde activează până în prezent.

Postul de contabil este ocupat de către preoteasa Toma Elisabeta-Ramona din 1 martie 2004 până în prezent.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro