A A A
Ultimele Evenimente

Bădăcin – 800 de ani de atestare documentară 800 de ani de atestare documentară a comunei Bănișor Mănăstirea Bic în straie de sărbătoare HRAM la Parohia "Intrarea Maicii Domnului în biserică" din Șimleu Silvaniei

Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

1 2

Ședință administrativă în luna august 2014


Luni, 11 august 2014, în cadrul ședinței administrative lunare, preoții din cuprinsul Protopopiatului Șimleu Silvaniei s-au reîntâlnit, la sediul protopopiatului, cu trei foști colegi, pensionari, între care și Preacucernicul Părinte Victor Tăut, fost protopop al Șimleului vreme de 35 ani.

În debutul întâlnirii, Preacucernicul Părinte protopop Dan Haiduc a transmis oaspeților mesajul de bun venit din partea colegilor, moment urmat de susținerea conferinței tematice cu titlul „Contextul geopolitic, social, cultural și religios la urcarea pe tron a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (29 octombrie 1688)” de către Preacucernicul Părinte Dr. Ionel Chira, preot paroh la Parohia Ortodoxă Plopiș și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, temă tratată sub genericul „Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”.

După expunerea de o înaltă ținută academică a părintelui profesor, au urmat luări de cuvânt și diverse discuții pe marginea temei, precum și numeroase cuvinte de apreciere la adresa părintelui conferențiar și a lucrării sale.

Ședința a continuat cu tratarea problemelor administrative aflate pe ordinea de zi, prilej cu care, în cadrul campaniei umanitare inițiate de către Patriarhia Română și Televiziunea Română, Preacucernicul Părinte Protopop a reînnoit apelul pentru întrajutorarea fraților noștri din sudul țării, afectați în urma inundațiilor.

În acest scop, din parohiile Protopopiatului Șimleu Silvaniei s-a reușit ca, până în prezent, să fie colectată o importantă cantitate de alimente neperisabile, apă îmbuteliată, cereale, pături și alte produse care ar putea fi de folos sinistraților din Oltenia și care vor fi trimise eparhiilor afectate de revărsarea apelor.

La fel ca în luna precedentă, le-au fost oferite plachete comemorative foștilor colegi, pensionați în ultimii ani, în semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga activitate. De data aceasta au fost prezenți Preacucernicii Părinți pensionari Victor Tăut, Eugen Burcaș și Nicolae Chiș, care, la finalul întâlnirii, au adresat cuvinte de mulțumire tuturor celor prezenți, precum și câteva gânduri, sfaturi și cuvinte de îmbărbătare colegilor care încă au misiunea de a îndruma turma lui Hristos pe calea care duce spre Împărăția Cerurilor.

Moment festiv la ședința lunii iulie 2014

Joi, 10 iulie 2014, la sediul Protopopiatului Șimleu Silvaniei, a avut loc o întâlnire deosebită, în cadrul ședinței administrative lunare, la care au participat preoții din cuprinsul protopopiatului.

În debutul întâlnirii, Preacucernicul Părinte Gudea Ștefan de la Parohia Pria a susținut conferința tematică cu titlul „Taina Sfintei Împărtășanii”, în care au fost tratate aspecte privind diferențele interconfesionale, inovații și abateri de la normele liturgice, importanța Sfintei Împărtășanii în pastorația individuală și colectivă a credincioșilor, dar și roadele Sfintei Împărtășanii în comunitatea Bisericii. Au avut loc luări de cuvânt și discuții pe marginea temei alese, preoții împărtășind și colegilor prezenți din experiența dobândită în decursul activității pastorale.

După tratarea problemelor aflate pe ordinea de zi, de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, un moment special și emoționant în cadrul întâlnirii a fost acela în care, cu multă bucurie și frățească dragoste, le-au fost oferite foștilor colegi, pensionați în ultimii ani, plachete comemorative, ca semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga activitate.

La final, Preacucernicii Părinți pensionari au adresat câteva gânduri de mulțumire, sfaturi și cuvinte de îmbărbătare, utile colegilor mai tineri în activitatea pastoral misionară.

Reprezentant ISU Sălaj la ședința lunii aprilie

Joi, 10 aprilie 2014, la sediul Protopopiatului Șimleu Silvaniei a avut loc ședința administrativă lunară, la care au participat preoții din cuprinsul protopopiatului, aceasta fiind ultima desfășurată în Sfântul și Marele Post din acest an.

Aflându-ne în preajma Praznicului Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, în cadrul ședinței a fost invitat un reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj. Domnia sa, în debutul întâlnirii, a făcut o scurtă prezentare a documentelor legislative care fac referire la locașurile de cult, dar și o sumară instruire a personalului clerical cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului.

În cadrul ședinței au fost transmise parohiilor atât Pastorala Preasfințitului Părinte Petroniu la Duminica Învierii, cât și hotărâri ale Sf. Sinod, privind alegerile Adunării Eparhiale, oficierea slujbelor cu alte culte, atribuirea stranelor, procurarea de lumânări și colportaj bisericesc, precum și informații privitoare la transferarea preoților în afara țării.

La finalul discuțiilor, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi.

Delegat eparhial la ședința lunii Martie 2014

Luni, 10 martie 2014, preoții din cuprinsul Protopopiatului Șimleu Silvaniei au participat la ședința administrativă lunară, la care a fost prezent, ca delegat eparhial, și Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicar administrativ al Episcopiei Sălajului, gazdă fiind Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc.

Întâlnirea a debutat cu susținerea conferinței tematice, sub genericul „Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral”, de către Preacucernicul Părinte Dan Mureșan de la Parohia Ponița, conferință în care au fost tratate câteva aspecte ca:
- Diferențe confesionale cu privire la Taina Spovedaniei
- Inovații și încălcări ale normelor liturgice și canonice privind Taina Spovedaniei
- Rolul Tainei Spovedaniei în pastorația individuală a credincioșilor
- Roadele duhovnicești ale spovedaniei.

După susținerea conferinței au urmat luări de cuvânt și aprecieri, atât din partea Preacucernicului Părinte vicar Vasile Rus, cât și din partea preoților, cu referire la conferința susținută, dar și cu privire la diverse probleme ale vieții bisericești și spirituale cu care se confruntă ortodoxia în vremurile contemporane.

La finalul discuțiilor, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi.

Ședința lunii Februarie 2014

Luni, 10 februarie 2014, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei a avut loc ședința administrativă lunară, la care au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului, ședință prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc.

În debutul întâlnirii, Preacucernicul Părinte Botofan Florin de la Parohia Peceiu a susținut conferința tematică, sub genericul „Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral”, cu titlul: Sfânta Spovedanie – Taină a Bisericii, conferință în care au fost tratate câteva aspecte privind:
- Spovedania ca Taină a Bisericii și ca act de renaștere spirituală
- elementele constitutive ale Tainei Spovedaniei
- Taina Spovedaniei sub aspect dogmatic-moral și liturgic.

După susținerea conferinței au urmat luări de cuvânt, întrebări și aprecieri din partea preoților, cu referire la conferința susținută, urmate de tratarea problemelor administrative aflate pe ordinea de zi, de către părintele protopop Dan Haiduc.

S-a dezbătut modul în care au fost desfășurate alegerile noilor Consilii și Comitete Parohiale, pentru mandatul 2014-2018, și s-a pus în discuție o nouă inițiativă a Protopopiatului Șimleu de a extinde activitatea de cult și în alte instituții, intenția fiind ca, în viitorul apropiat, să fie amenajată o capelă în cadrul Centrului Social Multifuncțional Șimleu Silvaniei, unde preoții voluntari vor putea săvârși Sfânta Liturghie de două ori pe lună, precum și alte slujbe religioase.

Prima ședință din 2014

Vineri, 10 ianuarie 2014, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei s-a desfășurat ședința administrativă lunară, la care au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului, ședință prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, în prezența Preacucernicului Părinte, Consilier cultural Lect. Univ. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan, delegat din partea Episcopiei Sălajului.

Fiind prima întâlnire din an, preoților li s-a comunicat faptul că Patriarhia Română a declarat anul 2014 ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)" și „Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”!

În acest sens, Preacucernicul Părinte Ghiran Daniel-Cosmin de la Parohia Nușfalău a susținut conferința tematică, sub genericul „Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic și pastoral”, cu titlul: Sfânta Spovedanie – Prezentare biblico-patristică, conferință în care au fost tratate câteva aspecte privind:
- Pocăința sau mărturisirea păcatelor în Sfânta Scriptură
- Pocăința sau Taina Spovedaniei în perioada patristică
- Sensurile si semnificațiile Tainei Spovedaniei în teologia și spiritualitatea ortodoxă contemporană.
- Taina Spovedaniei ca mijloc de vindecare spirituală și apropiere de Dumnezeu într-o lume secularizată.

După susținerea conferinței au urmat luări de cuvânt, întrebări și aprecieri din partea preoților, cu referire la conferința susținută. Întâlnirea a fost una deosebită și datorită faptului că părintele consilier Gabriel Gârdan a răspuns întrebărilor adresate, punând în discuție probleme actuale din viața bisericii, legate de ecumenism și relații interconfesionale.

În finalul întâlnirii, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi, acordând o atenție deosebită alegerilor noilor Consilii și Comitete Parohiale, pentru mandatul 2014-2018, care se vor desfășura în parohii în perioada următoare.

Ședință Administrativă - noiembrie 2013

Luni, 11 noiembrie 2013, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei s-a desfășurat ședința administrativă lunară, la care au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului, ședință prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc.

Întâlnirea a debutat cu o scurtă prezentare de ofertă pentru parohii, făcută de către dl. ing. Emil Top, reprezentantul unei firme italiene care comercializează instalații profesionale de sonorizare, clopote comandate electronic, dar și instalații de încălzire pentru locașurile de cult.

Ședința a continuat cu o conferință tematică, sub genericul „Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii”, având titlul: Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative și social-filantropice a Sfinților împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane, conferință susținută de către Preacucernicul Părinte Ardelean Petru-Lucian, preot paroh la Parohia Marin, ca o continuare a conferinței din luna precedentă, în care, de asemenea, au fost tratate câteva aspecte importante ale vieții bisericești actuale:
- Sprijinirea de către stat a activităților social-filantropice și cultural-educaționale ale Bisericii
- Restituirea către comunitățile creștine a bunurilor confiscate în timpul regimului comunist
- Cercetarea și valorificarea trecutului istoric al Bisericii (sprijinul statului pentru susținerea și protejarea monumentelor istorice, de artă și arhitectură creștină).

După susținerea conferinței au urmat luări de cuvânt, întrebări și aprecieri din partea preoților, cu referire la conferința susținută, iar părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi.

Un moment emoționant la constituit cuvântul de rămas-bun adresat colegilor de către Preacucernicul Părinte Nicolae Chiș, preot paroh al Parohiei Crasna, care, după o îndelungată și rodnică activitate în ogorul duhovnicesc, urmează a se pensiona, începând cu data de 1 decembrie 2013. Emoțiile au fost evidente și în rândul colegilor, care, la rândul lor, au ținut să îi mulțumească Preacucernicului Părinte Nicolae pentru buna colaborare, asigurându-l, totodată, de întreaga lor prețuire și dragoste frățească, fiind invitat cu drag să participe și în viitor la acțiunile comune ale preoților!

La final, în sala de mese a cantinei sociale din demisolul Complexului Parohial care găzduiește sediul provizoriu al instituției, din partea Protopopiatului a fost oferită o agapă tuturor celor prezenți.

Ședința Administrativă a lunii Octombrie 2013

Luni, 14 octombrie 2013, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei a avut loc ședința administrativă lunară, prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, la care au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului.

Ședința a debutat cu o conferință tematică, sub genericul „Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii”, având titlul: Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative și social-filantropice a Sfinților împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane, conferință de o înaltă ținută, susținută de către Preacucernicul Părinte Ioan Iacob, preot paroh la Parohia Marca, în care au fost tratate câteva aspecte importante ale vieții bisericești actuale, cum sunt:
- libertatea religioasă într-o lume secularizată și laicizată; rolul statului în recunoașterea legislației proprii a Bisericii;
- omul politic contemporan și creștinismul;
- sărbătorirea duminicii și a marilor sărbători bisericești,
- construirea de biserici.

După susținerea conferinței tematice, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi, fiind făcut un ultim apel preoților pentru susținerea inițiativei cetățenești europene UNUL DINTRE NOI, susținută și de către Patriarhia Română, care, fidelă fiind credinței sale că viața începe în momentul concepției, atrage atenția asupra faptului că distrugerea de embrioni umani este un act inacceptabil din punct de vedere spiritual-moral, campania de strângere de semnături urmând a se încheia în 31 octombrie 2013.

La final, din partea Protopopiatului a fost oferită o agapă tuturor participanților.

Delegat eparhial la ședința administrativă a lunii August

Luni, 12 august 2013, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei a avut loc ședința administrativă lunară, prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, oaspete special fiind delegatul Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, Consilier Administrativ-bisericesc.

La ședință au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului, însoțiți fiind de câte un reprezentant al fiecărei comunități parohiale (epitrop, membru al Consiliului Parohial sau un angajat deservent al parohiei), locația în care s-a desfășurat fiind una deosebită, și anume biserica parohială a Parohiei Ortodoxe Șimleu Silvaniei 1, cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”.

După cuvântul de bun venit, adresat delegatului eparhial de către părintele protopop, Preacucernicul Părinte Consilier Ioan Ardelean a transmis, tuturor, arhierești binecuvântări din partea Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, adresându-le, totodată, deosebite mulțumiri din partea chiriarhului și a Consiliului Eparhial pentru tot sprijinul acordat de către ortodocșii sălăjeni în lucrarea de construire a Centrului Eparhial.

De asemenea, celor prezenți li s-a transmis și invitația de a participa, însoțiți de credincioșii din parohii, la evenimentele prilejuite de Slujba de Târnosire a paraclisului eparhial, slujbă care va fi oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul României, în fruntea unui ales sobor de invitați, format din membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După ce s-a făcut și o scurtă dare de seamă privind cheltuielile efectuate pentru noua construcție, Preacucernicul Părinte Viorel Păcurar, preot paroh la Parohia Măeriște, a susținut o conferință tematică, având titlul "Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii - Importanța Sfinților împărați Constantin și Elena pentru viața și activitatea Bisericii ", conferință în care au fost tratate aspecte privind educația și familia creștină în acea epocă.

După susținerea conferinței tematice, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi, fiind adusă la cunoștința preoților și susținerea inițiativei cetățenești europene UNUL DINTRE NOI de către Patriarhia Română, care, fidelă fiind credinței sale că viața începe în momentul concepției, atrage atenția asupra faptului că distrugerea de embrioni umani este un act inacceptabil din punct de vedere spiritual-moral.

În acest sens, recomandarea Patriarhiei Române a fost ca preoții „să susțină și să popularizeze inițiativa cetățenească europeană UNUL DINTRE NOI pentru strângerea unui număr cât mai mare de semnături”, subliniindu-se că „sprijinul dumneavoastră este de o importanță capitală pentru apărarea dreptului la viață și recunoașterea embrionului uman ca persoană din momentul concepției!”. Drept urmare, preoților li s-a înmânat formularul de susținere al inițiativei amintite.

În final, din partea Protopopiatului a fost oferită o agapă tuturor celor care au participat la acest eveniment.

Ședința administrativă în luna iunie la Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Luni, 10 iunie 2013, la sediul Protopopiatului Șimleu Silvaniei a avut loc ședința administrativă lunară, prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, la care au participat preoții din cuprinsul Protopopiatului.
În cadrul ședinței a fost susținută o conferință tematică, având titlul "Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai bisericii", de către Preacucernicul Părinte Ioan Marian, preot paroh la Parohia Ortodoxă Ip, conferință în care au fost tratate aspecte privind politica socială și religioasă a lui Constantin cel Mare și relațiile dintre stat și Biserică, un punct important, care s-a dezbătut, fiind viața bisericească a imperiului în timpul lui Constantin cel Mare.
După susținerea conferinței tematice, părintele protopop Dan Haiduc a tratat problemele administrative aflate pe ordinea de zi, fiind puse în discuție și unele aspecte care privesc uniformizarea actului de cult în cuprinsul protopopiatului.

1 2
Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro